Verzekerde

De verzekerde is de persoon die verzekerd is door een verzekeraar. Een verzekerde hoeft niet altijd de verzekeringsnemer te zijn. Als een verzekerde schade toe brengt aan een derde zal deze schade vergoedt worden door de verzekeraar.

De verzekerde wordt altijd genoemd in het verzekeringsbewijs. Dit is het gedeelte van de polis waar de naam van de verzekerde vermeldt staat en die verzekering die voor deze persoon is afgesloten. Ook staat hier de ingangsdatum, de premie en de duur van de afgesloten verzekering.