Verzekeraar

De verzekeraar of verzekeringsmaatschappij is het bedrijf dat een verzekering aanbiedt aan de verzekernemer. Alle verzekeraars zijn een naamloze vennootschap of een onderlinge waarborgmaatschappij. Dit is bij wet verplicht om aansprakelijkheid op persoon te voorkomen.

Er zijn verschillende soorten verzekeraars. Zo heb je Levensverzekeraars, Natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars waar een autoverzekering onder valt.

Al deze verzekeraars staan onder toezicht van het AFM. Het AFM ofwel Autoriteit Financiƫle Markten, is sinds 1 maart 2002 de Nederlandse toezichthouder. Het is een zelfstandig bestuursorgaan onder het Ministerie van Financiƫn en houdt toezicht op dat partijen correct handelen en klanten en partners voorzien van correcte informatie.