Sofinummer

Een sofinummer (sociaal- fiscaalnummer) is nodig om een verzekering aan te vragen. Het Sofinummer, of sinds 2007 het Burgerservicenummer (BSN-nummer). Iedereen die verzekerd wil zijn in Nederland moet verplicht een BSN of Sofinummer hebben.

U kunt uw BSN nummer vinden op het rijbewijs, paspoort of identiteitskaart als BSN of persoonsnummer. Een Sofinummer moet altijd:

  • Uniek zijn
  • 8 of 9 cijferig zijn
  • Informatieloos zijn
  • Zonder volgorde

En het moet voldoen aan de 11-proef. Dit houdt simpel gezegd in dat het (gewogen) product van de getallen van het sofinummer deelbaar door elf moeten zijn. Hiermee kan snel gecontroleerd worden of het sofinummer kan bestaan.