Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering zorgt ervoor dat een verzekerde wordt bijgestaan bij rechtsverkeer. Om het makkelijker te stellen, je verzekerd je tegen de kosten van advocaten en juristen als je deze nodig zou hebben. Vaak kun je een rechtsbijstandverzekering afsluiten als je een autoverzekering afsluit.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen waarbij de rechtsbijstandverzekering je niet ten hulp schiet:

  • In straf- en tuchtzaken
  • Als de vordering op een derde betreft

Daarnaast zijn er nog veel verschillende rechtsbijstandverzekeringen.

  • Motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering
  • Verkeersrechtsbijstandverzekering
  • Gezinsrechtsbijstandverzekering
  • Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

In het geval van een motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering biedt de verzekering dekking op de kosten die het verhalen van de schade met zich mee kunnen brengen. Ook als er een rechtszaak komt worden de juridische kosten gedekt, dit wordt echter niet gedekt als er duidelijk wordt dat het een opzettelijk gepleegd misdrijf of overtreding is geweest. Ook als uw rijbewijs of voertuig wordt in genomen door een overheidsinstantie kunt u rechtsbijstand krijgen, evenals met een verschil tijdens aankoop, reparatie of onderhoud.

Kort gezegd, alle juridische zaken verwant aan het voertuig worden vergoed, of er moet opzettelijk regels of wetten zijn overtreden.