RDW

De rijksdienst voor het wegverkeer (RWD) is de instelling in Nederland die de registratie van (gemotoriseerde)voertuigen verzorgd. Ook verzorgen ze de Nederlandse rijbewijzen. Het is een onderdeel van de overheid maar is wel een zelfstandig bestuursorgaan.

Taken RDW

De belangrijkste taak van de RDW is het bijhouden van alle auto’s en motors. Ook de documenten die toegekend worden door de overheid aan deze voertuigen liggen in de verantwoordelijkheid van het RDW. Denk hierbij aan kentekens. Daarnaast bezitten ze ook het register van rijbewijzen en brommercertificaten.

Nieuwe auto’s en onderdelen moeten eerst gekeurd worden door het RDW willen ze op de Nederlandse markt toegelaten worden. Hiervoor hebben ze een test- en keuringscentrum in Lelystad.

Ook moet het RDW erop toezien dat de technische staat van auto’s in Nederland voldoet aan alle eisen met betrekking tot milieu en veiligheid. Dit gebeurt middels de APK. Deze algemene Periodieke Keuring valt ook onder het toezicht van de RDW.