Prijs voor een verzekering

De prijs die u betaald voor een verzekering bestaat uit 3 delen.
Deze 3 delen zijn:

De hoogte van de premie hangt af van verschillende factoren zoals de waarde van de auto en de regio waar de verzekerde leeft. Voor meer factoren kijk bij premie.

De poliskosten zijn kosten die bij het opzetten of wijzigen van de verzekering bovenop de premie komen. Vaak wordt gedacht dat dit pure winst is maar er worden wel degelijk kosten gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte aanmelding bij het RDW als een verzekering wordt afgesloten.

Incasso kosten zijn kosten die gemaakt worden door de automatische incasso’s. deze staan op iedere betalingstermijn of dit nu per jaar, per kwartaal of per maand is.

Over deze kosten wordt nog assurantiebelasting geheven. Per 1 maart 2011 is de assurantiebelasting verhoogd van 7,5% naar 9.7%