Polisblad

Het polisblad is onderdeel van de polis. Hierop staan alle gegevens van zowel de verzekeraar als de verzekerde. Ook wordt het verzekerde risico vermeldt.

De volgende gegevens zijn terug te vindenop het polisblad:

  • Gegevens van de verzekeraar
  • Gegevens van de verzekerde
  • Ingangsdatum
  • Verzekeringsduur
  • Het verzekerde bedrag
  • De hoogte van de premie
  • De hoogte van het eigenrisico

Naast een polisblad bevat de polis eventueel ook nog extra clausules. Ook zit er vaak een groene kaart bij, al is dit in Nederland niet meer verplicht.