Polis

Een polis is een schriftelijk document wat de verzekering aflevert waar in de verzekeringovereenkomst is vastgelegd. Meestal bestaat de polis uit een polisblad waarin de voorwaarde van de autoverzekering staan en eventuele speciale clausules.

De volgende gegevens zijn terug te vindenop het polisblad:
• Gegevens van de verzekeraar
• Gegevens van de verzekerde
• Ingangsdatum
• Verzekeringsduur
• Het verzekerde bedrag
• De hoogte van de premie
• De hoogte van het eigenrisico

In Nederland is het bij wet verplicht dat een polis zo snel mogelijk door de autoverzekeraar wordt overhandigd.

Het woord polis komt van het Italiaanse woord ‘Polizza’ (ontvangstbewijs) wat weer van het Latijnse ‘pollicitatio’ afstamt, wat belofte of overeenkomst betekent.