Opschorten

Als u uw auto verkoopt en u hebt op dit moment nog geen nieuwe auto kunt u uw verzekering natuurlijk opzeggen. In plaats van een verzekering op te zeggen is er ook een mogelijkheid om een verzekering op te schorten. Bij het opschorten van een autoverzekering zeg je de verzekering niet op maar stel je deze uit.

Zodra u dan een andere auto heeft is deze verzekerd tegen de zelfde voorwaarden. Het grootste voordeel van opschorten ten opzichte van opzeggen is dat uw schadevrije jaren 3 jaar geldig blijven in plaats van 1 jaar bij opzegging. Bovendien hebt u dan een royementsverklaring nodig.

Deze voordelen geeft de verzekeraar u omdat hij bij het opschorten van een verzekering de zekerheid heeft dat u klant bij hem blijft en niet overstapt op een andere verzekering.