Natuurrampen

U kunt uw auto niet verzekeren tegen natuurrampen. Dit is door de “Wet op het Financieel toezicht” vast gelegd. Dit omdat het verzekeren van natuurrampen onaanvaardbare financiële risico’s met zich mee brengen.

Door de grootte van de schade die natuurrampen kunnen veroorzaken, kunnen verzekeraars in financiële problemen komen. Ook omdat verzekeraars vaak investeren in onroerend goed kunnen de bezittingen en de waarde hiervan negatief aangetast worden door natuurrampen.

Voorbeelden van niet gedekte natuurrampen:

• Aardbevingen
• Vulkanische uitbarsting
• Overstroming
• Atoomkernreacties

Storm of hagelschade wordt meestal wel gedekt bij een allrisk of casco dekking.