Molest Schade

Molest schade is schade die de autoverzekeraar (tenzij anders afgepsroken) niet vergoed. Molest schade is eigenlijk schade door oorlogshandelingen, of op oorlog lijkende omstandigheden. In 1981 zijn er 14 definities van Molest vast gesteld, te kennen:

1. Gewapende conflicten
2. Burgeroorlog
3. Opstand
4. Binnenlandse onlusten
5. Oproer
6. Muiterij
7. Terrorisme
8. Sabotage
9. Vordering
10. Werkstaking
11. Lock-out
12. Bedrijfsbezetting
13. Model-actie
14. Rellen.

Verzekeraars zijn bij wet verboden om te verzekeren tegen gewapende conflicten, een burgeroorlog, een opstand, binnenlandse onlusten, een oproer of muiterij. Tegen de andere vormen wordt meestal wel een autoverzekering aangeboden.

Natuurrampen

Ook sommige natuurrampen zijn uitgesloten van dekking. Denk hierbij aan Aardbevingen, vulkanische uitbarsting, overstroming en atoomkernreacties.