Eigen Risico

Het eigen risico is het gedeelte van een schade dat voor eigen rekening blijft. Een eigen risico is een vast bedrag (bijvoorbeeld € 155,00) of percentage (of promillage, bijvoorbeeld 1%) van de verzekerde som dat door de verzekerde zelf van iedere schade wordt gedragen. Een eigen risico kan ook vrijwillig worden gekozen. Er geldt dan een korting op de autoverzekeringspremie.

Lagere premie

Door de opname van een eigen risico in de polis hoeven de autoverzekeringsmaatschappijen minder uit te keuren. Wat ook voordeel heeft voor de verzekerde, die daardoor een lagere premie betaald. Kleine schades, Bagatel- of kruimelschades, hoeven door de eigen risico niet uitgekeerd te worden waardoor de premie dus lager wordt. Autoverzekeraars gaan er ook van uit dat de autoverzekerde door de eigen risico verantwoordelijker met zijn eigendommen omgaat omdat hij toch voor een klein gedeelte van de kosten moet op draaien.

    1 Response

  1. [...] Op!: Ook bij toepassing van de sistercar clausule wordt er een eigenrisico in rekening [...]

Post your comments