Eigen gebrek

De verzekeraar dekt nooit schade door eigen gebrek. Dit betekent dat er schade door bijvoorbeeld ouderdom of slijtage niet gedekt wordt. Vaak wordt hier op gedoeld dat de normale ‘schade’ die een auto door gebruik krijgt niet vergoed wordt, denk aan lekke banden, vervangen van onderdelen door slijtage. Maar ook technische gebreken aan de auto zelf.

Wat wordt er gedekt?

Wat wel gedekt wordt bij een casco of een allrisk autoverzekering is schade die als oorzaak een eigen gebrek hebben. Als u dus doordat u een lekke band krijgt tegen een paaltje bent gereden zal de schade die is aangericht wel gedekt worden, maar de lekke band niet.