Assurantiebelasting

Op verzekeringen gelden niet de normale belasting tarieven. Toch wordt er wel belasting geheven over de premies van verzekeringen.
In Nederland gaat het grootste deel van de geheven belasting op verzekeringen naar de staat toe. In sommige andere landen gaat deze assurantiebelasting naar andere doelen zoals EHBO of de brandweer. Op deze manier worden publieke veiligheidsinstanties gesubsidieerd.

De Assurantiebelasting bedroeg tot 1 maart 2011 7,5% maar is sindsdien verhoogd naar 9,7%.

Sommige verzekeringen zijn vrijgesteld van belasting. Deze verzekeringen zijn:

  • Herverzekeringen.

Dit zijn verzekeringen die een verzekeraar kan afsluiten om zichzelf te verzekeren tegen grote schades

  • Transportverzekeringen
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Zorgverzekeringen
  • Levensverzekeringen